افزایش همیشگی قیمت و تورم را

در چاپیلون فراموش کنید 🙂

لیست قیمت محصولات چاپی

به دلیل نوسانات قیمت جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

محصولات چاپ افست به شدت وابسته به قیمت کاغذ و رنگ هستند، خوشبختانه در مورد ماشین آلات چاپ و همین طور نیروی اپراتور چاپخانه، ایران یکی از پیشتازان این صنعت در منطقه خاورمیانه بوده و هست، با این حال این صنعت نیز از نمودار صعودی قیمت ها در امان نبوده و نیاز است پیش از هر تصمیمی استعلام به روز دریافت کنید.

 

لیست قیمت هدایای تبلیغاتی و لوازم مورد نیاز نمایشگاه های بین المللی